Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

 Zamówienia publiczne

Informacje o zamówieniach publicznych dla Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Wykonanie dokumentacji projektowej konserwatorsko-budowlano-wykonawczej dla istniejących zabytkowych obiektów przy kościele pw. Św. Antoniego we Lwowie na Ukrainie

Do pobrania:

sw. antoni rozeznanie rynku

raport dot. s antoniego

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy DOKUMENTACJA

Data publikacji: 2018-09-18


Prace konserwatorskie oraz budowlane towarzyszące na Kwaterze Polskiej cmentarza miejskiego w Santa Maria Capua Vetere – Włochy

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Santa Maria Capua Vetere_14.09.2018.docx

Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy

Załącznik nr 5a do SIWZ – ekspertyza program prac_SANTA MARIA CAPUA VETERE

Załącznik nr 5b do SIWZ – Przedmiar robót

Data publikacji: 2018-09-14


Konserwacja nagrobka z rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem oraz nagrobka Henryka Kiślewicza i Leopoldiny Kiślewicz na cmentarzu w Jaworowie, Ukraina oraz kolumny z Chrystusem Frasobliwym w miejscowości Niemirów, Ukraina.

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku Jaworów, Niemirów, nagrobki i kolumna

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy PRACE

Data publikacji: 2018-09-13

 


Wykonanie posadzki kamiennej wejścia do katedry ormiańskiej we Lwowie, Ukraina.

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku Lwów posadzka przed katedrą ormiańską

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy PRACE

Data publikacji: 2018-09-11


Wykonanie prac renowacyjno – kamieniarskich stopni kamiennych przed wejściem do dawnego kościoła dominikanów, obecnie greckokatolickiej cerkwi Najświętszej Eucharystii przy pl. Muzealnym 1 we Lwowie, Ukraina

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku – schody cerkwi Najświętszej Eucharystii we Lwowie

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy PRACE

Data publikacji: 2018-09-07


Organizacja i realizacja prac porządkowych na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu na Ukrainie.

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku – prace porządkowe na cmentarzu w Krzemieńcu

Rozpoznanie rynku – prace porządkowe na cmentarzu w Krzemieńcu

Data publikacji: 2018-09-03


Organizacja i realizacja prac porządkowych na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu na Ukrainie.

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku – prace porządkowe na cmentarzu w Krzemieńcu

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy PRACE

Data publikacji: 2018-08-22


Koordynacja i realizacja projektu „Konserwacja kapliczki Sykstów przy kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie, Ukraina.”

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku kapliczka Sykstów

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy PRACE

Data publikacji: 2018-08-01


Konserwacja portalu kościoła p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej w Buszczu, Ukraina oraz portalu wejścia do zakrystii kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Brzeżanach, Ukraina.

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku Buszcze i Brzeżany

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy PRACE

Data publikacji: 2018-07-25


Konserwacja iluzjonistycznej polichromii ściennej ołtarza bocznego św. Franciszka w kościele rzymskokatolickim w Brzozdowcach, Ukraina.

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku Brzozdowce

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy PRACE

Data publikacji: 2018-07-25


Wykonanie stropu, stopni stalowych i naprawa dachu w budynku Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na szczycie góry Pop Iwan w paśmie Czarnohory w Beskidach Wschodnich na Ukrainie.

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku Pop Iwan stropy

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy PRACE

Data publikacji: 2018-07-20


Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewaloryzacji części astronomicznej (baszta cylindryczna) budynku Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na szczycie góry Pop Iwan w paśmie Czarnohory w Beskidach Wschodnich na Ukrainie

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku Pop Iwan projekt

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy EKSPERTYZY

Data publikacji: 2018-07-19


Rozpoznanie rynku Krzemieniec nagrobki

Do pobrania:

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy PRACE

Rozpoznanie rynku Krzemieniec nagrobki

Data publikacji: 2018-07-16


Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych elewacji frontowej Kolegiaty Św. Trójcy w Ołyce.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Data publikacji: 2018-07-23

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ z_23.07.2018 r_ (2) / Data publikacji: 2018-07-23

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018 S 129-294182

Program prac Ołyka – elewacja

Przedmiar – elewacja kolegiaty Św. Trójcy w Ołyce (Ukraina)

SIWZ-Ołyka

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ- JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy

Kosztorys ślepy

Data publikacji: 2018-07-10


 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi: konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej w kościele św. Ludwika w Krasławiu, Łotwa.

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku Krasław ołtarz

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy PRACE

Data publikacji: 2018-07-06


 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi: koordynacja i realizacja projektu „Konserwacja nagrobków: Marcelego Ciemirskiego, Józefa Torosiewicza, Piotra Chmielowskiego oraz Stanisława Juliusza Zborowskiego na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina”.

Do pobrania:

Łyczaków nagrobki zapytanie ofertowe

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy

Data publikacji: 2018-06-21


 

Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne i krajowe przewozy lotnicze oraz rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

dokumenty w wersji edytowalnej

Data publikacji: 2018-04-05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  ZAMAWIAJĄCEGO

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych elewacji frontowej Kolegiaty Św. Trójcy w Ołyce”.

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert – Kolegiata Św. Trójcy w Ołyce

Protokół z otwarcia ofert – Kolegiata Św. Trójcy w Ołyce

Data publikacji: 2018-07-27


INFORMACJA  ZAMAWIAJĄCEGO

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne i krajowe przewozy lotnicze oraz rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych”,

Do pobrania:

informacja z otwarcia ofert zamieszczona 16.04.2018 r.

Data publikacji: 2018-04-16

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych elewacji frontowej Kolegiaty Św. Trójcy w Ołyce.”

Do pobrania:

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2018-08-17


INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne i krajowe przewozy lotnicze oraz rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych”,

Do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2018-05-09

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Do pobrania:

Plan zamówień publicznych Instytutu Polonika na rok 2018 / Data publikacji: 2018-05-25

Plan zamówień publicznych Instytutu POLONIKA na rok 2018_ zmiana nr 1 / Data publikacji: 2018-06-28

Plan zamówień publicznych Instytutu POLONIKA na rok 2018_ zmiana nr 2 / Data publikacji: 2018-09-06

naglowek4 Kontakt 

Jeśli masz do nas pytania, bądź chcesz się z nami skontaktować napisz do nas !

Dane kontaktowe:

 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą  POLONIKA

ul. Puławska 14
02-512 Warszawa

tel: (+48) 22 270 14 66
e-mail: kontakt@polonika.pl

NIP 5213806959
Regon 369021810

Kontakt dla mediów
Marta Szafranek - Rzecznik Prasowy

tel. (+48) 570 008 711
e-mail: mszafranek@polonika.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
e-mail: iod@polonika.pl

 

Biuletyn Informacji

Publicznej 

bip

 

 

BIP

Instytut

 Polonika

Czytaj więcej...

BIP

Rekrutacja

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Podstawy

Prawne

Czytaj więcej...

BIP

Kontakt

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

DYREKCJA

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Zamówienia

Publiczne

Czytaj więcej...