POLONIKA 2 krzywe2222

POLONIKA 2 krzywe2222

 Zamówienia publiczne

Informacje o zamówieniach publicznych dla Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewaloryzacji części astronomicznej (baszta cylindryczna) budynku Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na szczycie góry Pop Iwan w paśmie Czarnohory w Beskidach Wschodnich na Ukrainie

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku Pop Iwan projekt

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy EKSPERTYZY

Data publikacji: 2018-07-19


Rozpoznanie rynku Krzemieniec nagrobki

Do pobrania:

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy PRACE

Rozpoznanie rynku Krzemieniec nagrobki

Data publikacji: 2018-07-16


Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych elewacji frontowej Kolegiaty Św. Trójcy w Ołyce.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018 S 129-294182

Program prac Ołyka – elewacja

Przedmiar – elewacja kolegiaty Św. Trójcy w Ołyce (Ukraina)

SIWZ-Ołyka

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ- JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy

Kosztorys ślepy

Data publikacji: 2018-07-10


 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi: konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej w kościele św. Ludwika w Krasławiu, Łotwa.

Do pobrania:

Rozpoznanie rynku Krasław ołtarz

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy PRACE

Data publikacji: 2018-07-06


 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi: koordynacja i realizacja projektu „Konserwacja nagrobków: Marcelego Ciemirskiego, Józefa Torosiewicza, Piotra Chmielowskiego oraz Stanisława Juliusza Zborowskiego na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina”.

Do pobrania:

Łyczaków nagrobki zapytanie ofertowe

Rozeznanie rynku_Formularz ofertowy

Data publikacji: 2018-06-21


 

Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne i krajowe przewozy lotnicze oraz rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

dokumenty w wersji edytowalnej

Data publikacji: 2018-04-05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  ZAMAWIAJĄCEGO

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne i krajowe przewozy lotnicze oraz rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych”,

Do pobrania:

informacja z otwarcia ofert zamieszczona 16.04.2018 r.

Data publikacji: 2018-04-16

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne i krajowe przewozy lotnicze oraz rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych”,

Do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2018-05-09

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Do pobrania:

Plan zamówień publicznych Instytutu Polonika na rok 2018 / Data publikacji: 2018-05-25

Plan zamówień publicznych Instytutu POLONIKA na rok 2018_ zmiana nr 1 / Data publikacji: 2018-06-28

naglowek4 Kontakt 

Jeśli masz do nas pytania, bądź chcesz się z nami skontaktować napisz do nas !

Dane kontaktowe:

 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą  POLONIKA

ul. Puławska 14
02-512 Warszawa

tel: (+48) 22 270 14 66
e-mail: kontakt@nipdkzg.pl

NIP 5213806959
Regon 369021810

Kontakt dla mediów
Marta Szafranek - Rzecznik Prasowy

tel. (+48) 570 008 711
e-mail: mszafranek@nipdkzg.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
e-mail: iod@nipdkzg.pl

Biuletyn Informacji

Publicznej 

bip

 

 

BIP

Instytut

 Polonika

Czytaj więcej...

BIP

Rekrutacja

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Podstawy

Prawne

Czytaj więcej...

BIP

Kontakt

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

DYREKCJA

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Zamówienia

Publiczne

Czytaj więcej...