POLONIKA 2 krzywe2222

POLONIKA 2 krzywe2222

 Rekrutacja

Zasady rekrutacji
 1. APLIKACJA
 1. Niezbędne jest opatrzenie przez kandydata aplikacji klazulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie współpracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych podczas rekrutacji jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, adres siedziby: 02-549 Warszawa, ul. Madalińskiego 101, nr RIK 107/2017 (siedziba tymczasowa: ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa).

Dane będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach rekrutacyjnych, w tym w związku z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 1. Podczas wstępnej analizy aplikacji zwracamy uwagę na kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje kandydata pożądane na danym stanowisku.
 1. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

I etap – rozmowa z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji w Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA (wywiad kompetencyjny).
II etap – rozmowa z potencjalnym przyszłym przełożonym (autoprezentacja kandydata oraz pytania merytoryczne do kandydata związane ze stanowiskiem, na które aplikuje).

 1. ZAJKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI

Wybranej osobie składana jest oferta współpracy. Pozostali kandydaci otrzymują informację o zakończeniu procesu rekrutacji wraz z podziękowaniem za złożenie aplikacji.

Oferty pracy

Specjalista ds. Promocji

 

Opis stanowiska:

 • Współuczestniczy w procesie koncepcyjnym projektów z Programów Strategicznych Instytutu oraz w promocji projektów.
 • Przygotowuje materiały graficzne do promocji projektów z Programów Strategicznych we współpracy z grafikami.
 • Współpracuje z drukarniami, agencjami reklamowymi i innymi wykonawcami usług marketingowych.
 • Odpowiada za przygotowanie i wydanie informatorów, folderów, kalendarzy i wszystkich materiałów promocyjnych Instytutu.
 • Organizuje obsługę pobytów studyjnych oraz wizyt ekspertów i współpracowników Instytutu.
 • Koordynuje kalendarz imprez kulturalnych, konferencji, seminariów nawiązujących tematycznie do obszarów działalności Instytutu.
 • Pisze teksty na stronę internetową i zarządza treścią na stronie internetowej Instytutu.
 • Odpowiada za planowanie i realizację zakupu gadżetów i materiałów promocyjnych
 • Sprawuje nadzór nad magazynem gadżetów i materiałów promocyjnych
 • Odpowiada za gromadzenie, archiwizację i udostępnianie dokumentacji dotyczącej projektów  Instytutu.
 • Odpowiada za gromadzenie, archiwizację i udostępnianie informacji na temat obecnych i potencjalnych partnerów oraz współpracowników Instytutu. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane zarządzanie i/lub reklama/marketing)
 • doświadczenie w reklamie i promocji min. 3 lata
 • doskonała znajomość tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi reklamowych
 • skuteczność w realizacji zadań, dbałość o szczegóły i umiejętność zarządzania projektami (ze zdolnością prowadzenia kilku projektów równolegle)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej z jednoczesną umiejętnością pracy w zespole
 • kreatywność
 • zmysł estetyczny i graficzny
 • znajomość technik negocjacyjnych
 • wysoka kultura językowa (język polski)
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • znajomość języków obcych (język angielski na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie, mile widziana znajomość języka rosyjskiego)
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, mile widziana znajomość programów graficznych
 • znajomość i umiejętność korzystania z mediów cyfrowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bardzo duże możliwości indywidualnego rozwoju osobistego, uczestniczenie w realizacji zaawansowanych i interesujących projektów
 • możliwość realizowania własnych pomysłów
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w prestiżowej organizacji

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • kserokopie świadectwa pracy
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • Oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w treści CV w celu udziału w procesie rekrutacji przez NARODOWY INSTYTUT POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ POLONIKA z siedzibą w Warszawie 02-512, ul. Puławska 14.

Prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail rekrutacja@nipdkzg.pl do 28 czerwca 2018. W temacie maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska.

 

Do pobrania:

ogłoszenie o prace spec ds promocji

Data publikacji: 2018-06-22

 

Zobacz archiwum rekrutacji

Oferty współpracy
Staże i praktyki

naglowek4 Kontakt 

Jeśli masz do nas pytania, bądź chcesz się z nami skontaktować napisz do nas !

Dane kontaktowe:

 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą  POLONIKA

ul. Puławska 14
02-512 Warszawa

tel: (+48) 22 270 14 66
e-mail: kontakt@nipdkzg.pl

NIP 5213806959
Regon 369021810

Kontakt dla mediów
Marta Szafranek - Rzecznik Prasowy

tel. (+48) 570 008 711
e-mail: mszafranek@nipdkzg.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
e-mail: iod@nipdkzg.pl

Biuletyn Informacji

Publicznej 

bip

 

 

BIP

Instytut

 Polonika

Czytaj więcej...

BIP

Rekrutacja

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Podstawy

Prawne

Czytaj więcej...

BIP

Kontakt

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

DYREKCJA

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Zamówienia

Publiczne

Czytaj więcej...