Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

 Rekrutacja

Zasady rekrutacji
 1. APLIKACJA
 1. Niezbędne jest opatrzenie przez kandydata aplikacji klazulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie współpracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych podczas rekrutacji jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, adres siedziby: 02-549 Warszawa, ul. Madalińskiego 101, nr RIK 107/2017 (siedziba tymczasowa: ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa).

Dane będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach rekrutacyjnych, w tym w związku z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 1. Podczas wstępnej analizy aplikacji zwracamy uwagę na kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje kandydata pożądane na danym stanowisku.
 1. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

I etap – rozmowa z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji w Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA (wywiad kompetencyjny).
II etap – rozmowa z potencjalnym przyszłym przełożonym (autoprezentacja kandydata oraz pytania merytoryczne do kandydata związane ze stanowiskiem, na które aplikuje).

 1. ZAJKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI

Wybranej osobie składana jest oferta współpracy. Pozostali kandydaci otrzymują informację o zakończeniu procesu rekrutacji wraz z podziękowaniem za złożenie aplikacji.

Oferty pracy

Realizator d/s merytorycznych Programu Badania Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

Opis stanowiska:

 1. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem i realizacją Programu Badania, w tym udział w opracowywaniu planów dotyczących:
 • inwentaryzacji polskich i z Polską związanych dóbr kultury (zabytków ruchomych i nieruchomych, w tym grobów i cmentarzy cywilnych oraz pozostających poza krajem kolekcji i zbiorów i in.)
 • digitalizacji, tworzenia baz danych oraz katalogów obiektów
 • wydawania publikacji towarzyszących projektom badawczym
 • upowszechniania efektów badań w domenie publicznej oraz udziału w innych przedsięwzięciach mających na celu popularyzację działań realizowanych w ramach Programu Badania
 1. Współpraca przy właściwej komunikacji i przepływie informacji w związku z Programem.
 2. Udział w nadzorowaniu formalnym realizacji Programu, a w ramach tego zadania:
 • sprawdzanie wybranych wniosków badawczych pod kątem merytorycznym, wykonanie niezbędnej do tego kwerendy bibliograficznej, ikonograficznej itp.
 • przygotowywanie projektów umów pod względem merytorycznym
 • współpraca przy nadzorowaniu i dokumentowaniu wydatków związanych z realizowaniem Programu w zakresie: realizacji i rozliczenia umów z partnerami

Wymagane kwalifikacje:

 • studia wyższe (historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo)
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach zajmujących się badaniem dziedzictwa kulturowego lub jego ochroną konserwatorską
 • znajomość języka angielskiego i niemieckiego
 • dobrze widziane: znajomość języka litewskiego bądź włoskiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość rozwoju osobistego
 • uczestnictwo w realizacji projektów
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Wymagane dokumenty:

 • życiorys CV
 • kserokopie świadectw pracy
 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w treści CV w celu udziału w procesie rekrutacji przez NARODOWY INSTYTUT POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ „Polonika” z siedzibą w Warszawie 02-549, ul. Madalińskiego 101.”

……………………………………………………

/Miejscowość, data i podpis/

 

Aplikację prosimy wysyłać na adres rekrutacja@polonika.pl do dnia 20.09.2018 r. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatami.

W tytule aplikacji prosimy o wpisanie opisu stanowiska.

Do pobrania: badania-oferta pracy

Data publikacji: 2018-09-03

 

Zobacz archiwum rekrutacji

Oferty współpracy
Staże i praktyki

naglowek4 Kontakt 

Jeśli masz do nas pytania, bądź chcesz się z nami skontaktować napisz do nas !

Dane kontaktowe:

 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą  POLONIKA

ul. Puławska 14
02-512 Warszawa

tel: (+48) 22 270 14 66
e-mail: kontakt@polonika.pl

NIP 5213806959
Regon 369021810

Kontakt dla mediów
Marta Szafranek - Rzecznik Prasowy

tel. (+48) 570 008 711
e-mail: mszafranek@polonika.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
e-mail: iod@polonika.pl

 

Biuletyn Informacji

Publicznej 

bip

 

 

BIP

Instytut

 Polonika

Czytaj więcej...

BIP

Rekrutacja

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Podstawy

Prawne

Czytaj więcej...

BIP

Kontakt

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

DYREKCJA

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Zamówienia

Publiczne

Czytaj więcej...