Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

 Rekrutacja (archiwum)

W tym miejscu znajdują się archiwalne ogłoszenia rekrutacji jeśli chcesz przejść do aktualnych ogłoszeń kliknij tutaj.

Zasady rekrutacji
 1. APLIKACJA
 1. Niezbędne jest opatrzenie przez kandydata aplikacji klazulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie współpracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych podczas rekrutacji jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, adres siedziby: 02-549 Warszawa, ul. Madalińskiego 101, nr RIK 107/2017 (siedziba tymczasowa: ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa).

Dane będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach rekrutacyjnych, w tym w związku z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 1. Podczas wstępnej analizy aplikacji zwracamy uwagę na kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje kandydata pożądane na danym stanowisku.
 1. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

I etap – rozmowa z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji w Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA (wywiad kompetencyjny).
II etap – rozmowa z potencjalnym przyszłym przełożonym (autoprezentacja kandydata oraz pytania merytoryczne do kandydata związane ze stanowiskiem, na które aplikuje).

 1. ZAJKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI

Wybranej osobie składana jest oferta współpracy. Pozostali kandydaci otrzymują informację o zakończeniu procesu rekrutacji wraz z podziękowaniem za złożenie aplikacji.

Oferty pracy (archiwum)

Specjalista ds. Promocji

 

Opis stanowiska:

 • Współuczestniczy w procesie koncepcyjnym projektów z Programów Strategicznych Instytutu oraz w promocji projektów.
 • Przygotowuje materiały graficzne do promocji projektów z Programów Strategicznych we współpracy z grafikami.
 • Współpracuje z drukarniami, agencjami reklamowymi i innymi wykonawcami usług marketingowych.
 • Odpowiada za przygotowanie i wydanie informatorów, folderów, kalendarzy i wszystkich materiałów promocyjnych Instytutu.
 • Organizuje obsługę pobytów studyjnych oraz wizyt ekspertów i współpracowników Instytutu.
 • Koordynuje kalendarz imprez kulturalnych, konferencji, seminariów nawiązujących tematycznie do obszarów działalności Instytutu.
 • Pisze teksty na stronę internetową i zarządza treścią na stronie internetowej Instytutu.
 • Odpowiada za planowanie i realizację zakupu gadżetów i materiałów promocyjnych
 • Sprawuje nadzór nad magazynem gadżetów i materiałów promocyjnych
 • Odpowiada za gromadzenie, archiwizację i udostępnianie dokumentacji dotyczącej projektów  Instytutu.
 • Odpowiada za gromadzenie, archiwizację i udostępnianie informacji na temat obecnych i potencjalnych partnerów oraz współpracowników Instytutu. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane zarządzanie i/lub reklama/marketing)
 • doświadczenie w reklamie i promocji min. 3 lata
 • doskonała znajomość tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi reklamowych
 • skuteczność w realizacji zadań, dbałość o szczegóły i umiejętność zarządzania projektami (ze zdolnością prowadzenia kilku projektów równolegle)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej z jednoczesną umiejętnością pracy w zespole
 • kreatywność
 • zmysł estetyczny i graficzny
 • znajomość technik negocjacyjnych
 • wysoka kultura językowa (język polski)
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • znajomość języków obcych (język angielski na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie, mile widziana znajomość języka rosyjskiego)
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, mile widziana znajomość programów graficznych
 • znajomość i umiejętność korzystania z mediów cyfrowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bardzo duże możliwości indywidualnego rozwoju osobistego, uczestniczenie w realizacji zaawansowanych i interesujących projektów
 • możliwość realizowania własnych pomysłów
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w prestiżowej organizacji

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • kserokopie świadectwa pracy
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • Oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w treści CV w celu udziału w procesie rekrutacji przez NARODOWY INSTYTUT POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ POLONIKA z siedzibą w Warszawie 02-512, ul. Puławska 14.

Prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail rekrutacja@nipdkzg.pl do 28 czerwca 2018. W temacie maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska.

 

Do pobrania:

ogłoszenie o prace spec ds promocji

Data publikacji: 2018-06-22


Koordynator projektów edukacyjnych

Opis stanowiska:

 • Koordynacja projektów edukacyjnych w tym organizacja wydarzeń takich jak seminaria, konferencje, debaty, spotkania z nauczycielami, opracowywanie i wydawanie publikacji multimedialnych;
 •  koordynacja przedsięwzięć wystawienniczych;
 • prowadzenie oficjalnej korespondencji z instytucjami (polskimi i zagranicznymi) dotyczącymi realizowanych projektów;
 • archiwizację dokumentacji projektów;
 • koordynacja, opracowanie i uczestnictwo w promocji efektów realizowanych projektów;
 • współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektów;
 • generowanie kreatywnych pomysłów i inicjowanie nowych form działań projektowych.

Wymagana kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (kierunki historyczne, polonistyczne, kulturoznawstwo);
 • doświadczenie w koordynowaniu prac związanych z projektami edukacyjnymi (min. 5 lat);
 • znajomość zagadnień związanych z prawem autorskim;
 • doświadczenie w pisaniu tekstów popularyzatorskich i naukowych;
 • bardzo dobra organizacji pracy, staranność, dobra pamięć wzrokowa i umiejętność twórczego myślenia;
 • wysoka kultura językowa (język polski);
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języków obcych (język angielski co najmniej na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie), mile widziana znajomość języka rosyjskiego;
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, mile widziana znajomość programów wydawniczych (InDesign) i graficznych;
 • znajomość i umiejętność korzystania z mediów cyfrowych;
 • praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów projektowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenia;
 • elastyczny czas pracy;
 • bardzo duże możliwości indywidualnego rozwoju osobistego, uczestniczenie w realizacji zaawansowanych i interesujących projektów;
 • możliwość realizowania własnych pomysłów;
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w prestiżowej organizacji.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • kserokopie świadectwa pracy;
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail rekrutacja@nipdkzg.pl do 6 kwietnia 2018. Prosimy o podanie nr referencyjnego w tytule maila z dokumentami aplikacyjnymi.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data publikacji: 2018-03-29


 

Koordynator projektów badawczych

Opis stanowiska:

 • Koordynacja projektów badawczych, w tym organizację wydarzeń takich jak seminaria, konferencje, debaty, prowadzenie oficjalnej korespondencji z instytucjami (polskimi i zagranicznymi) dotyczącymi realizowanych projektów, archiwizację dokumentacji;
 • stała współpraca z polskimi i zagranicznymi uczestnikami projektów oraz organizacjami partnerskimi;
 • sporządzenie sprawozdań merytorycznych.

Wymagana kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (kierunki historyczne, polonistyczne, kulturoznawstwo);
 • doświadczenie w koordynowaniu projektów naukowych;
 • znajomość zagadnień związanych z prawem autorskim;
 • doświadczenie w pisaniu tekstów popularyzatorskich i naukowych;
 • bardzo dobra organizacji pracy, staranność, dobra pamięć wzrokowa i umiejętność twórczego myślenia;
 • wysoka kultura językowa (język polski);
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języków obcych (język angielski co najmniej na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie), mile widziana znajomość języka rosyjskiego;
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, mile widziana znajomość programów wydawniczych (InDesign) i graficznych;
 • znajomość i umiejętność korzystania z mediów cyfrowych;
 • praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów projektowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie;
 • elastyczny czas pracy;
 • bardzo duże możliwości indywidualnego rozwoju osobistego, uczestniczenie w realizacji zaawansowanych i interesujących projektów;
 • możliwość realizowania własnych pomysłów;
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w prestiżowej organizacji.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • kserokopie świadectwa pracy;
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail rekrutacja@nipdkzg.pl do 6 kwietnia 2018. Prosimy o podanie nr referencyjnego w tytule maila z dokumentami aplikacyjnymi.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Data publikacji: 2018-03-29


 

Realizator Programów

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą poszukuje osoby do współpracy z Programem Ochrony Dziedzictwa Kulturowego za Granicą oraz Programem Popularyzacji Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą  na zasadzie umowy cywilno-prawnej w charakterze Realizatora. 

Zadania i obowiązki:

 • administracja budżetem Programów w porozumieniu z Szefami Programu tj:
 • nadzór nad dokumentacją, przygotowywanie raportów i rozliczeń Programów
 • nadzór nad budżetem poszczególnych projektów
 • monitorowanie rozliczeń finansowych poszczególnych projektów
 • monitorowanie rozliczeń umów i zgodności wydatków z UPZP
 • przygotowanie i nadzór nad obiegiem umów i dokumentów
 • nadzór nad rozliczeniami delegacji i zaproszeń pokrywanych z kosztów Programów
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji działań związanych z realizacją zadań w ramach Programów
 • kontrola i aktualizacja wydatków we współpracy  z innymi wydziałami NIPDKZG
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych z realizacji Programów w uzgodnieniu z Szefami Programów
 • wsparcie organizacyjne i logistyczne Szefów Programów oraz innych zadań programu
 • współpraca z innymi wydziałami NIPDKZG

Wymagania:

 • doświadczenie w zakresie administrowania i rozliczania projektów w tym projektów międzynarodowych
 • komunikatywność
 • skrupulatność
 • bardzo dobra znajomość pakietu office
 • wysokie zdolności organizacyjne, umiejętność pracy wielozadaniowej i pracy pod presją
 • wysoka kultura osobista

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w realizacji zamówień w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004 r. (t.j., Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
 • doświadczenie we współpracy z zagranicą
 • wykształcenie wyższe: administracja, rachunkowość i finanse
 • znajomość języków obcych: angielski, rosyjski

Oferujemy:

 • elastyczny czas pracy
 • możliwość rozwoju osobistego
 • praca w prestiżowej instytucji

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji –   zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail rekrutacja@nipdkzg.pl do 30 marca 2018. W temacie maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Data publikacji: 2018-03-21


 

Specjalista ds. Wydawnictw

Opis stanowiska:

 • przygotowanie do druku publikacji książkowych, w tym serii wydawniczych Instytutu
 • weryfikacja tekstów pod względem logicznym – sprawdzenie układu logicznego publikacji, zgodności tytułu głównego oraz tytułów rozdziałów z treścią, hierarchii ważności rozdziałów, sposobów objaśniania użytych terminów, sposobów definiowania
 • opracowanie językowe – likwidacja błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, stylistycznych, zwrotów obcojęzycznych, nadmiernego stosowania języka potocznego
 • współpraca z grafikiem przy stworzeniu koncepcji książki, jej kształtu zewnętrznego i układu wewnętrznego, zróżnicowania graficznego poszczególnych elementów tekstu, kolejności oraz sposobu zamieszczania tekstów i innych materiałów (tabeli, ilustracji, zdjęć, bibliografii, skorowidzów, indeksów itp.)
 • ustalanie treści okładki, stron tytułowych, obwoluty, współpraca z grafikiem przy projektowaniu wymienionych elementów
 • wykonanie korekty redakcyjnej składu i podpisanie materiału do druku
 • współpraca z drukarniami
 • uczestnictwo w promocji publikacji
 • opracowywanie językowe i graficzne prezentacji multimedialnych

Wymagana kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (kierunki historyczne, polonistyczne, kulturoznawstwo)
 • doświadczenie w koordynowaniu prac wydawniczych (min. 3 lata)
 • minimum 5 pozycji wydawniczych z pełnym aparatem naukowym opracowanych samodzielnie
 • znajomość zagadnień związanych z prawem autorskim
 • doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu działań promocyjnych
 • doświadczenie w pisaniu tekstów popularnonaukowych lub naukowych
 • bardzo dobra organizacji pracy, staranność, dobra pamięć wzrokowa i umiejętność twórczego myślenia
 • wysoka kultura językowa (język polski)
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języków obcych (język angielski na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie, mile widziana znajomość języka rosyjskiego)
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, mile widziana znajomość programów wydawniczych (InDesign) i graficznych
 • znajomość i umiejętność korzystania z mediów cyfrowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bardzo duże możliwości indywidualnego rozwoju osobistego, uczestniczenie w realizacji zaawansowanych i interesujących projektów
 • możliwość realizowania własnych pomysłów
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w prestiżowej organizacji

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • kserokopie świadectwa pracy
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail rekrutacja@nipdkzg.pl do 30 marca 2018. W temacie maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Data publikacji: 2018-03-21


 

Specjalista ds. PR, Rzecznik Prasowy

 Opis stanowiska:

 • planowanie działań oraz komunikacji z zakresu public relations (media relations, e-PR, brand PR, social media)
 • planowanie i utrzymywanie doskonałych relacji z mediami (dziennikarzami, ekspertami i liderami opinii)
 • tworzenie informacji prasowych, monitoring mediów
 • prowadzenie biura prasowego
 • organizacja konferencji prasowych, spotkań, śniadań, briefingów i wydarzeń specjalnych
 • przygotowywanie materiałów (prezentacje, materiały graficzne, filmy)
 • zarządzanie treścią na stronie internetowej instytutu oraz w mediach społecznościowych
 • zarządzanie potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi

Od kandydatów oczekujemy:

 • 5 letniego, popartego sukcesami doświadczenia w sektorze PR
 • praktycznej wiedzy na temat budowania i realizacji strategii mediowej
 • „lekkiego pióra” – umiejętności przygotowywania wystąpień, wywiadów, materiałów prasowych
 • doskonałych umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych
 • kreatywności w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań
 • wysokiej kultury osobistej
 • otwartości, umiejętności budowania relacji, pracy w zespole oraz współpracy z osobami na kluczowych stanowiskach
 • samodzielności, dyspozycyjności i efektywności w pracy w warunkach presji czasu
 • biegłej znajomości języka angielskiego (umiejętność prowadzenia spotkań, prezentacji, korespondencji, tłumaczenie tekstów w języku angielskim- warunek niezbędny)
 • znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem
 • zainteresowania historią sztuki, znajomość pojęć z obszaru historii, historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego
 • dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office i mediów społecznościowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bardzo duże możliwości indywidualnego rozwoju osobistego, uczestniczenie w realizacji zaawansowanych i interesujących projektów
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w prestiżowej organizacji

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail rekrutacja@nipdkzg.pl do 27 marca 2018. W temacie maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Data publikacji: 2018-03-07

Zobacz aktualne oferty pracy !

Oferty współpracy (archiwum)
Staże i praktyki (archiwum)

naglowek4 Kontakt 

Jeśli masz do nas pytania, bądź chcesz się z nami skontaktować napisz do nas !

Dane kontaktowe:

 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą  POLONIKA

ul. Puławska 14
02-512 Warszawa

tel: (+48) 22 270 14 66
e-mail: kontakt@polonika.pl

NIP 5213806959
Regon 369021810

Kontakt dla mediów
Marta Szafranek - Rzecznik Prasowy

tel. (+48) 570 008 711
e-mail: mszafranek@polonika.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
e-mail: iod@polonika.pl

 

Biuletyn Informacji

Publicznej 

bip

 

 

BIP

Instytut

 Polonika

Czytaj więcej...

BIP

Rekrutacja

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Podstawy

Prawne

Czytaj więcej...

BIP

Kontakt

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

DYREKCJA

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Zamówienia

Publiczne

Czytaj więcej...