aaa1bb Narodowy Instytut

Polskiego Dziedzictwa

Kulturowego za Granicą

O nas

cc Redakcja BIP cc2

O NAS
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą powstał jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, dla której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut realizować będzie projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym.

Cele strategiczne Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą:
• Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju dziedzictwie kulturowym Rzeczpospolitej; promowanie i prowadzenie badań nad dziedzictwem kulturowym wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczpospolitej.
• Zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą, jako świadectwa dziejów Rzeczypospolitej i elementu kształtującego tożsamość narodową, istotnego dla Polonii i Polaków za granicą, budującego poczucie dumy i więzi z Ojczyzną.
• Typowanie, a następnie prowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich, których celem będzie zachowanie szczególnie cennych obiektów polskiego dziedzictwa pozostającego obecnie poza granicami kraju; zrewitalizowane obiekty, będące niegdyś ważnymi nośnikami kultury europejskiej, staną się wizytówką Rzeczpospolitej Polskiej.
• Budowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej dziedzictwa kulturowego, jako elementu dziedzictwa europejskiego i światowego, zwłaszcza w krajach sąsiednich, sukcesorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów
• Pomoc instytucjom emigracyjnym i organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego (archiwa, muzea, biblioteki).
• Kształcenie świadomości społecznej współczesnych obywateli Polski i polskich społeczności za granicą, w zakresie zachowania i znaczenia polskiej spuścizny kulturowej poza krajem. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez projekty edukacyjne i wolontariat rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie (np. porządkowanie cmentarzy cywilnych i miejsc pamięci poza krajem).
• Współpraca z departamentem nadzorującym Instytut (Departament Dziedzictwa Kulturowego za granica i Strat Wojennych MKiDN) w zakresie tworzenia i aktualizowania strategii ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
• Współpraca z departamentem nadzorującym Instytut w zakresie realizacji zadań wynikających z wykonywania umów międzynarodowych oraz innych umów i porozumień, których stroną jest MKiDN.

Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy:
Opublikował:
Publikacja dnia:

Biuletyn Informacji

Publicznej znacznik biały

8866   bip

BIP

O NIPDKZG

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Redakcja

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Podstawy

Prawne

Czytaj więcej...

BIP

Kontakt

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

DYREKCJA

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Zamówienia

Publiczne

Czytaj więcej...