Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

 Podstawy prawne

Narodowy Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA jest państwową instytucją kultury powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 grudnia 2017 roku.

p_86_2017

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

p_36_2018

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”

p_37_2018

Biuletyn Informacji

Publicznej 

bip

 

 

BIP

Instytut

 Polonika

Czytaj więcej...

BIP

Rekrutacja

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Podstawy

Prawne

Czytaj więcej...

BIP

Kontakt

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

DYREKCJA

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Zamówienia

Publiczne

Czytaj więcej...