Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

 Ochrona danych osobowych

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacja przekazywana zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-512) przy ulicy Puławskiej 14.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA możliwy jest pod adresem email iod@nipdkzg.pl.
  3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję do Instytutu. Obowiązek ten wynika z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt.
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W przypadku:

a) nawiązania kontaktu – informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł  informacji;

b) odpowiedzi na Pańską korespondencję – informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi lub do przeprowadzenia sprawy Pani/Pana zapytania bądź wniosku.

naglowek4 Kontakt 

Jeśli masz do nas pytania, bądź chcesz się z nami skontaktować napisz do nas !

Dane kontaktowe:

 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą  POLONIKA

ul. Puławska 14
02-512 Warszawa

tel: (+48) 22 270 14 66
e-mail: kontakt@polonika.pl

NIP 5213806959
Regon 369021810

Kontakt dla mediów
Marta Szafranek - Rzecznik Prasowy

tel. (+48) 570 008 711
e-mail: mszafranek@polonika.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
e-mail: iod@polonika.pl

 

Biuletyn Informacji

Publicznej 

bip

 

 

BIP

Instytut

 Polonika

Czytaj więcej...

BIP

Rekrutacja

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Podstawy

Prawne

Czytaj więcej...

BIP

Kontakt

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

DYREKCJA

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Zamówienia

Publiczne

Czytaj więcej...