Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

 O Nas

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał 18 grudnia 2017 roku jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

Cele strategiczne Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA:

  • Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju dziedzictwie kulturowym Rzeczpospolitej;

  • Zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą, jako świadectwa dziejów Rzeczypospolitej i elementu kształtującego tożsamość narodową, istotnego dla Polonii i Polaków za granicą, budującego poczucie dumy i więzi z Ojczyzną.

  • Prowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich, których celem będzie zachowanie szczególnie cennych obiektów polskiego dziedzictwa pozostającego obecnie poza granicami kraju.

  • Prowadzenie i promowanie badań nad spuścizną kulturową wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczpospolitej oraz dziedzictwem polskiej emigracji i wychodźstwa.

  • Pomoc instytucjom emigracyjnym i organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego (archiwa, muzea, biblioteki).

  • Kształcenie świadomości społecznej współczesnych obywateli Polski i polskich społeczności za granicą, w zakresie zachowania i znaczenia polskiej spuścizny kulturowej poza krajem.

  • Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez projekty edukacyjne i wolontariackie rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie.

  • Budowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej dziedzictwa kulturowego, jako elementu dziedzictwa europejskiego i światowego, zwłaszcza w krajach sąsiednich, sukcesorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

  • Współpraca z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie tworzenia i aktualizowania strategii ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz realizacji zadań wynikających z wykonywania umów międzynarodowych, a także innych umów i porozumień, których stroną jest MKiDN.

naglowek4 Kontakt 

Jeśli masz do nas pytania, bądź chcesz się z nami skontaktować napisz do nas !

Dane kontaktowe:

 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą  POLONIKA

ul. Puławska 14
02-512 Warszawa

tel: (+48) 22 270 14 66
e-mail: kontakt@polonika.pl

NIP 5213806959
Regon 369021810

Kontakt dla mediów
Marta Szafranek - Rzecznik Prasowy

tel. (+48) 570 008 711
e-mail: mszafranek@polonika.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
e-mail: iod@polonika.pl

 

Biuletyn Informacji

Publicznej 

bip

 

 

BIP

Instytut

 Polonika

Czytaj więcej...

BIP

Rekrutacja

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Podstawy

Prawne

Czytaj więcej...

BIP

Kontakt

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

DYREKCJA

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Zamówienia

Publiczne

Czytaj więcej...