Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

Instytut POLONIKA

POLONIKA 2 krzywe2222

 Aktualności

 

Konferencja 180 lat opieki nad polskimi grobami i zabytkami we Francji. Początki opieki nad grobami polskich emigrantów we Francji sięgają 1838 roku. Stanowią one część historii polskiego wychodźstwa, które przybyło...

 Czytaj więcej...

 

W dniach 28‒31 sierpnia br. w Paryżu, w siedzibie Biblioteki Polskiej, odbyła się jubileuszowa 40. Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (w skrócie MAB). Jest to niesformalizowane porozumienie...

 Czytaj więcej...

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmieci ojca Hieronima Fokcińskiego SJ, rektora Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, kawalera Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski...

 Czytaj więcej...

 

 

Przywracane piękno barokowych malowideł kościoła jezuitów we Lwowie. W pojezuickim kościele pw. św. Piotra i Pawła we Lwowie, który po II wojnie światowej był magazynem książek i czasopism, trwają prace…

 Czytaj więcej…

 

Rozpoczęła się renowacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego znajdujących się poza granicami kraju. Działania te stanowią jedno z podstawowych zadań Instytutu POLONIKA realizowanych w ramach…

 Czytaj więcej…

 

Konferencja Polskie Dziedzictwo Kulturowe w Szwecji – Rzeczy i Historia. W dniach 18 i 19 czerwca 2018 r. w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja naukowa…

 Czytaj więcej…

 

Rozstrzygnięcie konkursu na logo Instytutu POLONIKA. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza wyniki konkursu na projekt graficzny logo Instytutu. W ramach…

Czytaj więcej…

 

Konkurs na projekt graficzny logo Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Instytut POLONIKA ogłasza konkurs na projekt graficzny logo. Celem Konkursu jest wyłonienie…

 Czytaj więcej…

 

Instytut POLONIKA serdecznie zaprasza na:   IV Międzynarodowy Kongres pn. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 3-6 października 2018 r.

 Czytaj więcej…

 

Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński powołał Dorotę Janiszewską-Jakubiak na stanowisko p.o dyrektora  Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą…

 Czytaj więcej…

 Linki

 


PAP dzieje.pl    „Ochrona dziedzictwa kultury polskiej za granicą”

Zobacz stronę

Portal POLONIKA-baza obiektów poza granicami dawnej Rzeczpospolitej.

Zobacz stronę

pen2

Biuletyn Informacji

Publicznej 

bip

 

 

BIP

Instytut

 Polonika

Czytaj więcej...

BIP

Rekrutacja

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Podstawy

Prawne

Czytaj więcej...

BIP

Kontakt

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

DYREKCJA

Informacje

Czytaj więcej...

BIP

Zamówienia

Publiczne

Czytaj więcej...